Centrum pro média
 
 

je občanské sdružení, které se zabývá výrobou audiovizuálních pořadů a vzděláváním v oblasti žurnalistiky.

 

Centrum pro média

CpM
Milan Šíma 
Miloš Čermák
KOntakt:
milan.sima@mac.com

Links:
http://www.milansima.cz
mailto:milan.sima@mac.comhttp://www.extra.czshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1